Skip to main content

Introductie

Chemische recyclage is één van de meest besproken thema’s tegenwoordig in de afvalsector, maar er zijn nog veel open vragen rond technologie en milieuwinst. Via twee webinars wil Interafval een wetenschappelijk onderbouwd antwoord krijgen op de vragen die er zijn over chemische recyclage.
In samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus gaan we op een interactieve manier na hoe de verschillende processen werken en welke plaats chemische recyclage kan hebben in het afvalbeleid.
Wil jij meer inzicht en kennis vergaren over dit onderwerp? Schrijf je dan snel in voor deze webinars.

Werkwijze

Tijdens twee modules ('Van afval naar nieuw product', en 'Het proces in massa en energiebalans') van Campus Interafval beantwoorden we verschillende technische vragen over chemische recyclage.
We werken daarvoor samen met onderzoekers expertise hebben in wetenschappelijk onderbouwde studies over dat thema. Deze onderzoekers geven geen aaneensluitende presentatie maar presenteren hun studiewerk volgens vraag en antwoord. Ook het publiek betrekken we op een interactieve manier bij de vraagstelling. Via deze leermethode proberen we de theorie boeiend en structureel te houden.

Jouw vragen zijn van essentieel belang om deze webinars inhoudelijk nog sterker te maken.
Stuur daarom van te voren jouw vragen naar loes.weemaels@vvsg.be .

Doelgroep

VVSG-leden die zich bezig houden met afval in de brede zin: verwerking, recyclage, inzameling..
Directeurs en technische specialisten van afvalintercommunales en afvalverwerkingsbedrijven.
Koepelorganisaties van afvalinzamelaars en afvalverwerkers.

SPReKERS

Loes Weemaels, Projectmedewerker Verpakkingsafval - VVSG & Interafval
Geert Bergsma, CE Delft

Erik Moerman, Director Sales and Development - Indaver Plastics2Chemicals
Dr. Pieter Imhof, Senior Business Developer Circulaire Plastics - TNO 
dr. ir. Sophie Huysveld, Doctor Assistent - Universiteit Gent

dr. ir. Steven De Meester - Universiteit Gent
Dr. Ir. Tim Devlamynck, Indaver

              

 

Details

VVSG vzw

OnlineBelgië

Andere evenementen

Gedetecteerde tijdzone